Şimdi Başvur

İşe Başvur

Tarih:  12 Eyl 2023
Konum: 

TR

Açıklama: 

https://i.ibb.co/Vv5J5br/JUNIOR-YAZILI-ST.jpg

Aranan Nitelikler

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
 • İSG mevzuatına uygun olarak koruyucu ve acil sağlık hizmeti verilmesi,
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması ilgili plan, rapor, kayıt ve istatistiklerinin takip edilmesi,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere ergonomik ve psiko-sosyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunun sağlanması,
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlenmesi.
 • İşyeri hekimliği sertifikasına sahip,
 • e-reçete sistemini aktif kullanabilen,

  İşyeri Hekimliği ve mevzuat konusunda deneyimli,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Malatya’da ikamet edebilecek, çalışma arkadaşları aramaktayız.

 

İş Tanımı

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda
 • işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

https://i.ibb.co/9ykNsHk/JUN-OR-ST.jpg

Şimdi Başvur

İşe Başvur