Çalıklının Yolculuğu

Çalık Grubu Şirketleri’nde tanımlanmış ortak işe alım süreci uygulanmaktadır.Süreçteki en önemli kriterlerimiz pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecrübe ve yetkinliklerdir.Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde yol gösterici olan “Değerlerimizi” işe alım sürecinin de merkezinde tutmakta, rehber almakta ve ortak değerlerimize sahip olan, Grup kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.