Performans Yönetimi

Çalık Holding ve Grup Şirketlerinde uygulanmakta olan Stratejik Performans Yönetimi; bireysel hedef ve performansların şirket stratejisiyle sürdürülebilir uyumunu sağlayarak vizyon ve stratejinin hayata geçirilmesine olanak veren süreçlerin bütünüdür. Holding ve Grup Şirketlerinde Hedef Bazlı Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim sistemimiz vizyon & misyon, değerlerimiz ve stratejimiz doğrultusunda Holding ve Grup Şirketleri’nin "Öğrenen Organizasyon" olma özelliğini taşıyabilmesi, çalışanların farkındalık, verimlilik ve motivasyonlarının arttırılması ve üstün performans düzeyine ulaşmalarını temin etmek anlayışı ile yapılandırılmıştır.

Eğitim faaliyetlerimiz çalışanların kişisel bilgi, beceri, kurumsal etkinlik ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi ve çalışanlarımız arasında tutum ortaklığı oluşturmayı hedeflemektedir.

Çalışanlarımıza adaptasyon sürelerini kısa sürede ve verimli şekilde tamamlayabilmeleri için tanıtım, sistem ve süreç eğitimleri ile desteklenen oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Mesleki / Teknik eğitimlerin yanı sıra uyguladığımız “Gelişim Merkezi Uygulamaları” sonrasında kişiye ve/veya ekiplerimize özel eğitim tasarımları gerçekleştirmekteyiz.

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

Çalık Holding, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu ücret yönetimi sistemi uygulamaktadır. Ücret Yönetimi Sistemi, sürdürülebilir başarı için gerekli olan insan kaynağını Holding’e kazandırmak, korumak, ödüllendirmek ve motive etmek üzere yapılandırılmıştır.

Ücret Yönetimi Sistemi, yapılan işin büyüklüğü ve performans göstergeleri baz alınarak uygulanmaktadır. Amaç yüksek performansı ödüllendirmek ve başarının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bunu yaparken eşit işe eşit ücretlendirme politikası ve yüksek performans gösteren çalışanlarımızı ayrıştırıp ödüllendirecek bir ücret yönetimi sistemi benimsenmiştir.

Holding bünyesinde beyaz yaka çalışanlarımızı kapsayan Özel Sağlık Sigortası uygulaması mevcuttur.

Her yıl yapılmakta olan Kıdem Teşvik Ödül Töreni ile birlikte 5-10-15-20 yılını doldurmuş çalışanlarımız Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından ödüllendirilmektedir. Ayrıca çalışanlarımıza doğum günlerinde alışveriş çeki sunulmaktadır.

Tüm çalışanlarımıza yemekhane veya ticket uygulaması ile öğlen ve fazla mesai yemek hizmeti sağlanmaktadır. Bununla birlikte çalışanlarımız için çeşitli semtlerden hareket eden servislerimiz hizmet vermektedir. Kendi aracını kullanan ve müdür ve üstü unvanlarda olan çalışanlarımız için benzin ödeneğimiz bulunmaktadır.